تعمیر و تعویض رویه صندلی آمفی تائتر

 

نصب و جابجایی صندلی آمفی تائتر

تعویض فوم سرد و تقویت فوم صندلی با اسفنج فشرده

تعویض رویه چرم و پارچه صندلی آمفی تائتر در طرح ها و مدل های مختلف